Samen muziek luisteren, maken en bewegen op muziek! Dat kan bij onze dreumes-/peutermuzieklessen. Deze les is een vrolijke kennismaking met andere kindjes. Daardoor wordt de sociale ontwikkeling gestimuleerd, je leert via de muziek om samen te spelen of om op je beurt te wachten, als een ander kindje bijvoorbeeld op de trom slaat. Peutermuziek is een muziekles voor kinderen samen met een begeleider (papa, mama, oma, opa etc).

De lessen worden bij voldoende animo gegeven op de woensdagochtend van 9.30 tot 10.15 uur. We gaan aan de slag met een lessenreeks van 8 tot max 12 lessen. Een betaalde losse les volgen kan tijdens onze open lesweek (8 euro per kindje).

De richtlijn is 1,5 t/m 3 jaar, maar jongere en oudere kinderen mogen uiteraard ook mee komen doen.
Meedoen? Dan graag even aanmelden via ons aanmeldformulier.